ผลิตภัณฑ์กำจัดพาหะเชื้อ

  • เครื่องดักจับยุงสำหรับใช้ภายนอกอาคาร
  • เครื่องดักจับยุงสำหรับใช้ภายในอาคาร

ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ COVID-19

  • ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ COVID-19 จากน้ำลาย สำหรับการตรวจ ด้วยตัวเอง
  • SAR-COV-2 Antigen Rapid Test Kit