วิสัยทัศน์

ประชาชนในประเทศไทยมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และมีชีวิตที่ยืนยาว ผ่านการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำที่เราได้ตั้งใจคัดสรรจากทั่วโลก

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสุขภาพและคุณภาพของทุกชีวิตในประเทศไทย ด้วยการคัดสรรเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำจากทั่วโลก - ที่ให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลแก่นักลงทุน พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย