วิสัยทัศน์

ประเทศไทยที่ผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขสบาย – ผ่านการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นเยี่ยมที่เราได้ตั้งใจสรรหา

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้วยการสรรหาและส่งเสริมเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นเยี่ยมจากทั่วโลกที่บุคลากรด้านการแพทย์แนะนำ ให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลแก่ผู้ลงทุน พร้อมทั้งสร้างความภูมิใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน