นายนันทิยะ ดารกานนท์
 • กรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ดร. มนัส สุภาพ
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด - ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผู้หญิงและธุรกิจอื่น
นายบุญเถลิง คำปวนบุตร
 • กรรมการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาด - ผลิตภัณฑ์การตรวจวินิจฉัยทางธนาคารเลือด และวิทยาการเซลล์ต้นกำเนิด
นายราชันย์ อารยะวงศ์ชัย
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน