Pelvic Floor Muscle Training Tool

เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

ปัจจุบันประชากรหญิงในประเทศไทยประสบกับอาการปัสสาวะเล็ดโดยควบคุมไม่ได้ (Stress Incontinence) อาการดังกล่าวเป็นผลมาจากประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่ลดลง เกิดจากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแรง และมีความตึงตัวมากเกินไป โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นได้แก่การได้รับบาดเจ็บ การตั้งครรภ์ การให้กำเนิดบุตร การมีน้ำหนักตัวและอายุที่เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่ลดลงส่งผลให้เกิดอาการปัสสาวะเล็ดโดยควบคุมไม่ได้ อารมณ์ทางเพศลดลง และอาจมีความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันไม่ให้ประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานลดลง สามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพคือ การออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Kegel Exercise) หรือการฝึกขมิบช่องคลอด

Perifit เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ใช้ในการฝึกการออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Kegel Exercise) โดยการทำงานของ Perifit มีรูปแบบการใช้งานที่ทันสมัยผ่านวิดีโอเกมส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ช่วยให้ผู้ใช้งานเพลิดเพลินไปกับการฝึกออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ช่วยให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรง กระชับ ไม่หย่อนยาน ช่วยป้องกันการเกิดปัสสาวะเล็ดโดยควบคุมไม่ได้ และยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจในเพศสัมพันธ์อีกด้วย เมื่อทำการฝึกเสร็จระบบจะรายงานผล ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถพัฒนาการฝึกการออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

Product Specification