บริษัทเป็นผู้นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการบริจาคโลหิต การตรวจคุณภาพของโลหิต รวมถึงอุปกรณ์การจัดเก็บและรักษาคุณภาพของโลหิตที่อยู่ภายในถุงโลหิต เช่น ตัววัดอุณหภูมิ เครื่องเขย่า และ ตู้เย็นเก็บถุงโลหิต เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

HAEMONETICS®

บริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิต และส่วนประกอบโลหิตจากบริษัท Haemonetics ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่โดดเด่นในด้านโลหิตวิทยา ที่จะช่วยให้ได้รับโลหิตที่มีคุณภาพที่ดีเพื่อส่งให้กับโรงพยาบาล และสามารถป้องกันผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ในการเปลี่ยนถ่ายโลหิตได้ รวมถึงการทำให้ได้ผลิตภัณฑ์โลหิตที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม และในปริมาณที่พอดี

เครื่อง MCS®+ Mobile Platelet Collection System และ
เครื่อง PCS®2 Plasma Collection System

เครื่อง MCS®+ Mobile Platelet Collection System เป็นอุปกรณ์สำหรับการรับบริจาคเกล็ดโลหิต และเครื่อง PCS®2 Plasma Collection System เป็นอุปกรณ์สำหรับการบริจาคพลาสมา โดยทั้ง 2 เครื่อง มีกระบวนการทำงานด้วยวิธีการปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิต และการลดปริมาณเม็ดโลหิตขาวด้วยการกรองแบบต่อเนื่อง โดยผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาในรูปแบบของเกล็ดโลหิตและพลาสมา เพื่อนำไปให้แก่ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับเกล็ดโลหิตหรือพลาสมา ซึ่งเครื่องมีลักษณะเด่นที่ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เครื่อง MCS®+ Mobile Platelet Collection System
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เครื่อง PCS®2 Plasma Collection System
ชุดอุปกรณ์สำหรับการกรองเม็ดโลหิตขาว (Leukocyte Removal Filter)

การจะให้โลหิตแก่ผู้รับบริจาค ต้องผ่านการกรองเม็ดโลหิตขาวออกจากส่วนประกอบของโลหิตก่อน เพื่อป้องกันภาวะที่เม็ดโลหิตขาวที่ปะปนอยู่ในถุงโลหิตไปกระตุ้นร่างกายผู้รับโลหิตให้สร้าง Antibody มาต่อต้าน และก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการรับโลหิต

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

Helmer® Scientific

บริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทตู้แช่เก็บโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการบริจาคโลหิตจากบริษัท Helmer Scientific ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่โดดเด่นในด้านเครื่องมือการควบคุมอุณหภูมิและเก็บรักษาโลหิต และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานธนาคารเลือด

ตู้เย็นเก็บโลหิต

ตู้เย็นเก็บโลหิตมีหลายขนาด โดยมีขนาดตั้งแต่ 5 คิว จนถึง 56 คิว ซึ่งสามารถทำงานได้เงียบ ประหยัดพลังงาน และมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาอุณหภูมิภายในตู้ให้มีความสม่ำเสมอ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าโลหิตจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและคงคุณภาพไว้ได้

ตู้เก็บพลาสมาแช่แข็ง

ตู้เก็บพลาสมาแช่แข็งจะมี 2 ขนาด คือ ตู้เก็บพลาสมาแช่แข็งมีระบบในการควบคุมอุณหภูมิพร้อมสัญญาณแจ้งเตือนในกรณีที่ระดับอุณหภูมิผิดไปจากที่ตั้งไว้ และตู้เก็บพลาสมามีระบบการปรับอุณหภูมิให้เข้าที่ภายหลังการเปิดประตูตู้อย่างรวดเร็ว

ตู้เก็บเกล็ดโลหิต

ตู้เก็บเกล็ดโลหิตมีหลายขนาดแตกต่างกันไปตามจำนวนถุงที่สามารถเก็บได้ โดยมีตั้งแต่ 15 ถุง ถึง 396 ถุง ตู้เก็บเกล็ดโลหิตจะมีระบบรักษาความปลอดภัยโดยการใส่รหัสป้องกัน มีระบบในการตรวจสอบอุณหภูมิ ตรวจจับการเคลื่อนไหว และการเปิดปิดประตูตู้เก็บ

เครื่องเขย่าเกล็ดโลหิต

เครื่องเขย่าเกล็ดโลหิตมีหลายขนาด แต่ละขนาดจะอิงไปตามขนาดของตู้เก็บเกล็ดโลหิต โดยมีเครื่องเขย่าเกล็ดโลหิตหลายขนาด เนื่องจากเกล็ดโลหิตเป็นส่วนประกอบของโลหิตที่ต้องเขย่าตลอดเวลาระหว่างการเก็บรักษา เพื่อป้องกันการจับตัวของเกล็ดโลหิต และรักษาคุณภาพของเกล็ดโลหิต

เครื่องละลายพลาสมาแบบอัตโนมัติ

เครื่องละลายพลาสมาจะใช้ทั้งการปรับอุณหภูมิ และการเขย่าเพื่อให้พลาสมาละลาย โดยบริษัทมีเครื่องละลายพลาสมาหลากหลายขนาด โดยตัวเครื่องมีขนาดเล็ก กะทัดรัด ช่วยประหยัดพื้นที่ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

Centron Corporation

บริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์เกี่ยวกับถุงเก็บโลหิตจากบริษัท Centron ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นบริษัทที่โดดเด่นในด้านเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางธนาคารโลหิตโดยเฉพาะ และให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่สะท้อนออกมาทางคุณภาพ

เครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงโลหิต (Blood Mixer)

เครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงโลหิตของบริษัท Centron สามารถชั่งน้ำหนักได้อย่างแม่นยำ รวมถึงมีระบบที่จะปิดสายถุงโลหิตโดยอัตโนมัติเมื่อปริมาณโลหิตในถุงครบตามที่ได้ตั้งค่าไว้ พร้อมมีถาดสำหรับวางถุงโลหิตขนาดใหญ่

เครื่องชั่งถุงโลหิตก่อนการปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต (Centrifuge Balance)

เป็นเครื่องมือขนาดเล็ก ช่วยในการตรวจเช็คความสมดุลย์ของน้ำหนักสองข้างของถุงโลหิต ก่อนการนำไปเข้าเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิต เพื่อให้การปั่นแยกโลหิตได้มาตรฐาน และรักษาอายุของเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิตให้ยาวนานขึ้น

เครื่องเชื่อมสายถุงโลหิต (Tube Sealer)

เป็นอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมสายถุงโลหิตซึ่งสามารถเชื่อมได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว สามารถเชื่อมถุงโลหิตได้หลากหลายแบบแล้วแต่ประเภทของเครื่อง โดยมีรุ่นที่มีน้ำหนักเบาและสะดวกต่อการเคลื่อนที่ ช่วยให้การใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

Nano Entek

บริษัทนำเข้า ADAM-rWBC ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการนับจำนวนเม็ดโลหิตขาวคงค้างในส่วนประกอบโลหิต จากบริษัท Nano Entek ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในด้านระบบการตรวจเซลล์ที่ต้องการ ในน้ำยาเจือจาง ผ่านเครื่องตรวจนับ โดยเน้นการตรวจเช็คที่สามารถทำได้ทั้งภายในห้องปฏิบัติการ หรือการตรวจเช็คที่แต่ละแผนกภายในโรงพยาบาลได้โดยตรง ทั้งนี้ เมื่อโลหิตผ่านกระบวนการลดจำนวนเม็ดโลหิตขาวแล้ว จะช่วยให้มั่นใจว่าจำนวนเม็ดโลหิตขาวคงค้างในผลิตภัณฑ์โลหิต เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและลดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการให้โลหิตแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยในกระบวนการทำงานจะต้องใช้ชุดแผ่นสไลด์ประกอบการทำงาน เครื่องจะสามารถประมวลผลและแสดงผลจำนวนเม็ดโลหิตขาวคงค้างได้ ภายในระยะเวลาเพียง 3 นาที ทำให้การใช้งานง่าย ประหยัดเวลา และช่วยลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในการสัมผัสกับตัวอย่างโลหิตที่อาจติดเชื้อไวรัส หรือมีการปนเปื้อน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์จากบริษัท

bms

บริษัทนำเข้าเครื่อง bms Sterile Tube Welder ชึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดและต่อสายถุงบรรจุโลหิตจากบริษัท bms ที่ใช้เทคโนโลยีจากประเทศเยอรมนี และนำมาผลิตในประเทศจีน โดยมีโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐานสากล ISO13485 และมาตรฐานยุโรป (CE Mark) ซึ่งเครื่อง bms Sterile Tube Welder สามารถเชื่อมสายถุงบรรจุโลหิตให้ติดกันชนิดปลอดเชื้อโดยใช้ความร้อนสูงจากขดลวด มีทั้งชนิดแบบแห้ง (dry) และแบบเปียก (wet) ได้แก่ dry – dry, dry – wet และ wet - wet พร้อมมีระบบแจ้งการเชื่อมต่อถุงโลหิตเสร็จสมบูรณ์

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์