ชุดกำจัด จัดการสารเคมี และสารชีวภาพหกปนเปื้อน

GV health® Hazardous Spills Products เป็นชุดกำจัด จัดการสารเคมี และสารชีวภาพหกปนเปื้อนของบริษัท GV health® ประเทศอังกฤษ เป็นอุปกรณ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในกรณีที่เกิดเหตุหกปนเปื้อนของสารทางชีวภาพ โดยในชุดอุปกรณ์จะประกอบด้วย อุปกรณ์และสารเคมีที่จำเป็นในการควบคุมการติดเชื้อประเภทต่าง ๆ

Product Specification