เข้าไปเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) อย่างสง่างาม และภาคภูมิใจ สำหรับกลุ่มการแพทย์และคอนซูเมอร์ในปี 2564

WIG คืออะไร ?

WIG หมายถึงเป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่งยวด (Wildly Important Goal)

เมื่อคุณได้เลือก "เป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่งยวด" แล้ว คุณได้ระบุเป้าหมายหลักที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้จนกว่าเป้าหมายนั้น ๆ จะได้รับการให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

ทำไมบริษัทถึงเลือก WIG ดังกล่าว ?

เป้าหมายดังกล่าวคือจุดเริ่มต้นที่บริษัทของเราจะพยายามไปให้ถึงภายในปี 2566

เรามีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนการบริการที่ดีที่สุดในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัท .

อะไรคือคำนิยามของคำว่า "อย่างสง่างามและภาคภูมิใจ" ในความหมายของบริษัท ?

“การประสบความสำเร็จ” ในฐานะที่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และยังคงเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็น “ความภาคภูมิใจ” ของพนักงานทุกคน ซึ่งได้ร่วมกันทำงานอย่างหนัก และเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้