WINMED Laboratory

บริการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19
ทั้งบริการในรูปแบบ Real-time PCR, TMA (Transcription mediated amplification), Rapid Antigen
โดยผู้เชี่ยวชาญ และ Rapid Antigen Test Kit สำหรับตรวจด้วยตัวเองที่บ้าน

สนใจจองคิวรับบริการหรือสั่งซื้อชุดตรวจ
Rapid Antigen Test Kit สำหรับตรวจด้วยตนเองที่บ้าน
  • ความไวในการทดสอบ 90.77 % และความจำเพาะมากกว่า 90%
  • ทราบผลภายในเวลา 15-20 นาที
  • ใช้งานง่าย ตรวจด้วย Swap ในโพรงจมูกทั้ง 2 ด้าน
  • แบบ Home use สำหรับใช้ภายในบ้าน
สั่งซื้อชุดตรวจโควิด-19
Rapid Antigen, TMA, RT-PCR โดยผู้เชี่ยวชาญ Winmed Laboratory
  • สามารถนัดเวลาเข้ารับบริการล่วงหน้าตามวันและเวลาที่ต้องการได้
  • รับตรวจทุกช่วงวัย กรณีเป็นเด็กต้องมีผู้ปกครองคอยดูแล
  • เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก
  • ผลตรวจจัดส่งในรูปแบบไฟล์ ที่ Line, SMS, E-mail
จองคิวรับบริการ
ตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจเชื้อโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้รับรองคุณภาพจาก อย. ปลอดภัยได้มาตรฐาน

ชุดตรวจที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและแม่นยำผ่านการให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

มีใบรับรองจาก อย. ว่าใช้ได้จริง ผลิตภัณฑ์จาก WINMED LABORATORY ได้รับรองความปลอดภัยท่านสามารถตรวจสอบได้

ความไวในการทดสอบ 90.77% และความจำเพาะมากกว่า 90%

ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

การตรวจเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัย ต้องคำนึงถึงความแม่นยำและความปลอดภัยในการบริการที่เชื่อถือได้ ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ควรตรวจเพื่อความมั่นในของตนเเละคนที่คุณรัก
สนใจจองคิวรับบริการหรือสั่งซื้อชุดตรวจ
การใช้งานRapid Antigen Test Kit สำหรับตรวจด้วยตนเองที่บ้าน

หากยังไม่เข้าใจกรุณาตรวจสอบวีดีโอ วิธีการใช้ Rapid Antigen Test ที่นี่ โดยกระทรวงสาธารณสุข ขั้นตอนการใช้งานง่ายๆ ท่านสามารถทำเองได้ที่บ้าน ปลอดภัยและสะดวก

วิธีการอ่านค่า

ผลการทดสอบเป็นลบ

เมื่อปรากฏแถบสีแดงเพียง 1 แถบ ในบริเวณแถบ

ผลการทดสอบเป็นบวก

เมื่อปรากฏแถบสี 2 แถบ ในบริเวณแถบ C และ T

ไม่สามารถแปลผลการทดสอบได้

เมื่อไม่ปรากฏแถบสีแดงบริเวณแถบ C ให้ทำการทดสอบอีกครั้งด้วย แผ่น ทดสอบชุดใหม่ อาจเนื่องมาจากปริมาณ น้ำยาที่หยดน้อยเกินไป หรือ เกิดการ ผิดพลาดขึ้นในกระบวนการทดสอบ

ที่อยู่ เลขที่ 636/8 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)
ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310

ดู GOOGLE MAPS