จำหน่ายชุดตรวจ SAR-COV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal gold)

สนใจสั่งซื้อชุดตรวจ

ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยี เลขที่ T 6400339

ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆพ.2045/2564

SAR-COV-2 Antigen Rapid Test Kit
(Colloidal gold) :G10313 สำหรับตรวจด้วยตนเองที่บ้าน
 • ทราบผลภายในเวลา 15-20 นาที
 • ใช้งานง่าย ตรวจด้วย Swab ในโพรงจมูกทั้ง 2 ด้าน
 • แบบ Home use สำหรับใช้ภายในบ้าน

คำเตือน

 • อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

คำแนะนำ

 • ใช้สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และเหมาะสมกับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 โดยหากมีแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 ปริมาณน้อย อาจให้ผลลบปลอมได้
 • กรณีได้ผลลบ แต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ควรเฝ้าระวังตนเอง และดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วันหรือเมื่อมีอาการป่วย

ข้อควรระวัง

 • ก่อนการใช้งานควรตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ว่าไม่มีการรั่วหรือฉีกขาด
 • ห้ามเก็บชุดตรวจในอุณหภูมิที่สูงกว่า 30 c เพราะจะทำให้ชุดตรวจเสื่อมสภาพ
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์หลังวันหมดอายุ โดยสามารถดูวันหมดอายุได้บนผลิตภัณฑ์
สั่งซื้อชุดตรวจโควิด-19

ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยี เลขที่ T6400481

ฆพ. 309/2565

ชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ COVID-19 จากน้ำลาย สำหรับการตรวจ ด้วยตัวเอง
 • ใช้สำหรับการตรวจจับเชิงคุณภาพของแอนติเจนของไวรัสโคโรนาในน้ำลายของมนุษย์
 • แบบ Home Use สำหรับตรวจด้วยตัวเอง
 • ทราบผลภายใน 10-15 นาที

คำเตือน

 • อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

คำแนะนำ

 • ใช้สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และเหมาะสำหรับผู้ที่มีประวัติความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิด-19 โดยหากมีแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 ปริมาณน้อย อาจให้ผลลบปลอมได้
 • กรณีได้ผลลบ แต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ควรเฝ้าระวังตนเอง และดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วันหรือเมื่อมีอาการป่วย

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย : บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310

โทรศัพท์ : 02-725-0888

สนใจสั่งซื้อชุดตรวจ
การใช้งาน SAR-COV-2 Antigen Rapid Test Kit
(Colloidal gold) :G10313 สำหรับตรวจด้วยตนเองที่บ้าน

หากยังไม่เข้าใจกรุณาตรวจสอบวีดีโอ วิธีการใช้ Rapid Antigen Test ที่นี่ ขั้นตอนการใช้งานง่ายๆ ท่านสามารถทำเองได้ที่บ้าน และสะดวก

วิธีการอ่านค่า

ผลการทดสอบเป็นลบ

เมื่อปรากฏแถบสีแดงเพียง 1 แถบ ในบริเวณแถบ

ผลการทดสอบเป็นบวก

เมื่อปรากฏแถบสี 2 แถบ ในบริเวณแถบ C และ T

ไม่สามารถแปลผลการทดสอบได้

เมื่อไม่ปรากฏแถบสีแดงบริเวณแถบ C ให้ทำการทดสอบอีกครั้งด้วย แผ่น ทดสอบชุดใหม่ อาจเนื่องมาจากปริมาณ น้ำยาที่หยดน้อยเกินไป หรือ เกิดการ ผิดพลาดขึ้นในกระบวนการทดสอบ

บริษัท วินเนอร์ยี่เมดิคอล จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)
ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10310

ดู GOOGLE MAPS