บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล ได้จัดกิจกรรมสัมมนา และงานเลี้ยงประจำปีภายในองค์กร ซึ่งคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงแรม บาริออส เขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ Team Building, Walk Rally และ การสัมมนาเกี่ยวกับ Core Value ขององค์กร ในหัวข้อ “IMPACT” โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณนันทิยะ ดารกานนท์ เป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว

นอกจากนั้น ในช่วงค่ำของคืนวันที่ 10 มกราคม 2563 ได้มีการจัดงานเลี้ยงประจำปีของบริษัท ภายใต้ธีม “โบฮีเมียน” ซึ่งได้มีการจัดประกวดการแต่งการในธีมโบฮีเมียน การมอบของรางวัล และการจับฉลากของรางวัลต่าง ๆ ให้แก่พนักงานที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างสนุกสนาน